Csud dating

Sunt organizate două depuneri succesive de candidaturi: într-o primă etapă au fost depuse candidaturile în vederea alegerilor, conform calendarului alegerilor; în a doua etapă, se dupun candidaturile în vederea procedurii de numire de către rector, conform calendarului numirii membrilor CSUD.

Candidaţii au posibilitatea de a participa la ambele proceduri (alegere, respectiv numire de către rector) în măsura în care îşi depun candidaturile pentru fiecare dintre proceduri.

If a faculty conflict with a regular exam date and time occurs, the department office shall contact Space Management to schedule a room according to the conflict exam date and time listed in the Exceptions section above. student doctorand Dragos Ungureanu - Scoala Doctorala a Facultatii de Constructii si Instalatii 2. Corneliu Lazar - Scoala doctorala a Facultatii de Automatica si Calculatoare 2. Mihai Budescu - Scoala doctorala a Facultatii de Constructii si Instalatii 3. Eugen Axinte - Scoala doctorala a Facultatii de Constructii de Masini si Management Industrial 4. Ion Bogdan - Scoala doctorala a Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei 5. Alexandru Salceanu - Scoala doctorala a Facultatii de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata 6. Ion Giurma - Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului 7. Maria Gavrilescu - Scoala doctorala a Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului 8. Paul-Doru Bârsanescu - Scoala doctorala a Facultatii de Mecanica 9. Alina Adriana Minea - Scoala doctorala a Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor 10. Antonela Curteza - Scoala doctorala a Facultatii de Textile – Pielarie si Management Industrial 1. Dan Scutaru – Scoala doctorala a Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului 2 . Mihai Gavrilas – Scoala doctorala a Facultatii de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata 1.Unul dintre locurile vacante va fi ocupat de un student-doctorand ales prin votul studenţilor-doctoranzi din şcolile doctorale ale Universităţii Babeş-Bolyai, după cum se arată în aliniatul precedent.Al doilea loc vacant va fi ocupat de un student-doctorand numit de rectorul Universității.

Search for csud dating:

csud dating-63csud dating-43csud dating-69csud dating-23

Vor fi organizate două depuneri succesive de candidaturi: într-o primă etapă se vor depune candidaturile în vederea alegerilor, conform calendarului alegerilor; după finalizarea alegerilor, se vor depune candidaturile în vederea procedurii de numire de către rector, conform calendarului numirii membrilor CSUD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “csud dating”